Rybáři Sobětuchy

Obec Sobětuchy zajišťuje rybníkářskou činnost prostřednictvím sdružení obce a osob podle ustanovení § 829-841 zákona č. 40/1 967 Sb., občanského zákoníku, s názvem Rybáři Sobětuchy. Toto sdružení zajišťuje hodpodaření na Pouchobradském rybníce, který je majetkem obce Sobětuchy. Pouchobradský rybník má výměru téměř 30 tisíc m² a je průtočný na Markovickém potoce. Podle schváleného rybářského řádu, který přesně vymezuje způsob i dobu lovu, vydávání pověření k lovu, chování při lovu a zacházení s ulovenými rybami.

Rybari

Rybari

Rybari